ابزار تراش ارس
0 محصولات نمایش سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

لیست قیمت محصولات

برقو ماشینی فرم A – 208 DIN و برقو ماشینی فرم B – 208 DIN

محصولقیمت (تومان)محصولقیمت (تومان)
برقو ماشینی فرم A – 208 DIN مدل DIN 208 A 8.0 HSS H8360.000برقو ماشینی فرم B – 208 DIN مدل DIN 208 B 16.0 HSS 700.000
برقو ماشینی فرم B – 208 DIN مدل DIN 208 B 20.0 HSS885.000برقو ماشینی فرم B – 208 DIN مدل DIN 208 B 21.0 HSS 960.000

برقو ماشینی فرم A – 208 DIN

محصولقیمت (تومان)محصولقیمت (تومان)
DIN 208 A 4.0 HSS 270.000DIN 208 A 5.0 HSS270.000
DIN 208 A 6.0 HSS270.000DIN 208 A 7.0 HSS290.000
DIN 208 A 8.0 HSS330.000DIN 208 A 9.0 HSS330.000
DIN 208 A 10.0 HSS 375.000DIN 208 A 11.0 HSS 385.000
DIN 208 A 12.0 HSS410.000DIN 208 A 13.0 HSS465.000
DIN 208 A 14.0 HSS495.000DIN 208 A 15.0 HSS520.000
DIN 208 A 16.0 HSS625.000DIN 208 A 17.0 HSS 650.000
DIN 208 A 18.0 HSS680.000DIN 208 A 19.0 HSS 780.000
DIN 208 A 20.0 HSS780.000DIN 208 A 22.0 HSS 900.000
DIN 208 A 24.0 HSS1.070.000DIN 208 A 25.0 HSS1.070.000
DIN 208 A 26.0 HSS 1.250.000DIN 208 A 28.0 HSS1.380.000
DIN 208 A 30.0 HSS1.500.000DIN 208 A 32.0 HSS1.750.000
DIN 208 A 35.0 HSS 2.000.000DIN 208 A 36.0 HSS 2.250.000
DIN 208 A 38.0 HSS2.650.000DIN 208 A 40.0 HSS 2.800.000
DIN 208 A 42.0 HSS3.250.000DIN 208 A 45.0 HSS 3.500.000
DIN 208 A 50.0 HSS 4.000.000

برقو ماشینی ته گرد – DIN 212

محصولقیمت (تومان)محصولقیمت (تومان)
DIN 212/A 1.5 HSSE185.000DIN 212/A 2 HSSE180.000
DIN 212/A 2.5 HSSE180.000DIN 212/A 3 HSSE180.000
DIN 212/A 3.5 HSS180.000DIN 212/A 4 HSS185.000
DIN 212/A 4.5 HSS185.000DIN 212/A 5 HSS190.000
DIN 212/A 5.5 HSS215.000DIN 212/A 6 HSS220.000
DIN 212/A 6.5 HSS250.000DIN 212/A 7 HSS 250.000
DIN 212/A 7.5 HSS260.000DIN 212/A 8 HSS270.000
DIN 212/A 8.5 HSS290.000DIN 212/A 9 HSS300.000
DIN 212/A 9.5 HSS 315.000DIN 212/A 10 HSS350.000
DIN 212/A 11 HSS 355.000DIN 212/A 12 HSS375.000
DIN 212/A 13 HSS400.000DIN 212/A 14 HSS470.000
DIN 212/A 15 HSS500.000DIN 212/A 16 HSS 620.000

H8 برقو ماشينی ته گرد _ DIN 212

محصولقیمت (تومان)محصولقیمت (تومان)
DIN 212/A 6 HSS 250.000DIN 212/A 8 HSS300.000
DIN 212/A 10 HSS410.000DIN 212/A 12 HSS 450.000

برقو ماشینی فرم A – 208 DIN و برقو ماشینی فرم B – 208 DIN

محصولقیمت (تومان)محصولقیمت (تومان)
برقو ماشینی فرم A – 208 DIN مدل DIN 208 A 8.0 HSS H8360.000برقو ماشینی فرم B – 208 DIN مدل DIN 208 B 16.0 HSS 700.000
برقو ماشینی فرم B – 208 DIN مدل DIN 208 B 20.0 HSS885.000برقو ماشینی فرم B – 208 DIN مدل DIN 208 B 21.0 HSS 960.000

جعبه برقو متحرک و فرز پولکی

محصولقیمت (تومان)محصولقیمت (تومان)
جعبه برقو متحرک 7.0 – 45.0 18.700.000فرز پولکی DIN 885 B 125X12X32 HSS 1.050.000

برقو کونیک 10:1

محصولقیمت (تومان)محصولقیمت (تومان)
Kat. Nr. 2.306 3X10 1:10 HSS 720.000Kat. Nr. 2.306 5X15 1:10 HSS1.170.000
Kat. Nr. 2.306 10X25 1:10 HSS2.150.000

فرز ساقه مستقیم دم چلچله – 1833 DIN

محصولقیمت (تومان)محصولقیمت (تومان)
DIN 1833/A 12/5X45o HSS400.000DIN 1833/A 12/5X60o HSS 420.000
DIN 1833/A 16X45o HSS490.000DIN 1833/A 16X60o HSS 510.000
DIN 1833/A 20X45o HSS 690.000DIN 1833/A 20X60o HSS 710.000
DIN 1833/A 25X45o HSS 830.000DIN 1833/A 25X60o HSS 860.000
DIN 1833/A 32X45o HSS 1.220.000DIN 1833/A 32X60o HSS 1.250.000

برقو دستی فرم A – 206 DIN

محصولقیمت (تومان)محصولقیمت (تومان)
DIN 206 A 1.5 HSS180.000DIN 206 A 2.0 HSS170.000
DIN 206 A 1.5 HSS180.000DIN 206 A 2.0 HSS170.000
DIN 206 A 2.5 HSS170.000DIN 206 A 3.0 HSS170.000
DIN 206 A 3.5 HSS170.000DIN 206 A 4.0 HSS 170.000
DIN 206 A 4.5 HSS185.000DIN 206 A 5.0 HSS190.000
DIN 206 A 5.5 HSS 210.000DIN 206 A 6.0 HSS220.000
DIN 206 A 6.5 HSS225.000DIN 206 A 6.6 HSS235.000
DIN 206 A 7.0 HSS235.000DIN 206 A 7.1 HSS 235.000
DIN 206 A 7.5 HSS 245.000DIN 206 A 7.9 HSS285.000
DIN 206 A 8.0 HSS285.000DIN 206 A 8.1 HSS 300.000
DIN 206 A 8.2 HSS300.000DIN 206 A 8.3 HSS300.000
DIN 206 A 8.4 HSS 300.000DIN 206 A 8.5 HSS300.000
DIN 206 A 8.6 HSS315.000DIN 206 A 8.7 HSS315.000
DIN 206 A 8.8 HSS315.000DIN 206 A 8.9 HSS 315.000
DIN 206 A 9.0 HSS315.000DIN 206 A 9.1 HSS 330.000
DIN 206 A 9.2 HSS330.000DIN 206 A 9.3 HSS330.000
DIN 206 A 9.4 HSS 330.000DIN 206 A 9.5 HSS 330.000
DIN 206 A 9.6 HSS330.000DIN 206 A 9.8 HSS330.000
DIN 206 A 9.9 HSS330.000DIN 206 A 10.0 HSS 365.000
DIN 206 A 10.1 HSS375.000DIN 206 A 10.2 HSS 375.000
DIN 206 A 10.5 HSS 375.000DIN 206 A 11.0 HSS375.000
DIN 206 A 11.5 HSS 390.000DIN 206 A 12.0 HSS390.000
DIN 206 A 12.5 HSS430.000DIN 206 A 12.7 HSS470.000
DIN 206 A 13.0 HSS430.000DIN 206 A 14.0 HSS500.000
DIN 206 A 15.0 HSS515.000DIN 206 A 16.0 HSS625.000
DIN 206 A 18.0 HSS 680.000DIN 206 A 20.0 HSS810.000
DIN 206 A 7.0 - 7.9 HSS SET 2.430.000DIN 206 A 8.0 - 8.9 HSS SET2.850.000
DIN 206 A 9.0 - 9.9 HSS SET3.000.000

برقو دستی فرم B – 206 DIN

محصولقیمت (تومان)محصولقیمت (تومان)
DIN 206 B 2.0 HSS 185.000DIN 206 B 2.5 HSS185.000
DIN 206 B 3.0 HSS 185.000DIN 206 B 4.0 HSS185.000
DIN 206 B 5.0 HSS 200.000DIN 206 B 6.0 HSS230.000
DIN 206 B 7.0 HSS245.000DIN 206 B 8.0 HSS300.000
DIN 206 B 9.0 HSS 330.000DIN 206 B 10.0 HSS 375.000
DIN 206 B 11.0 HSS 385.000DIN 206 B 12.0 HSS 400.000
DIN 206 B 13.0 HSS440.000DIN 206 B 14.0 HSS 520.000
DIN 206 B 15.0 HSS 550.000DIN 206 B 16.0 HSS 650.000
[vc_row][vc_column][cz_contact_form_7 cf7="Quick Contact Form" id="cz_71719"][/vc_column][/vc_row]